Cytaty

Przeczytane: rzecz o mediach

Niby rzeczy oczywiste, a jednak ważne. Spodobały mi się, więc wrzucam.

Z przedmowy do „Wywiadu z historią” Oriany Fallaci. Październik 2008. 
Autor: Federico Rampini (włoski dziennikarz i pisarz; obecnie korespondent „”La Repubblica” z Nowego Jorku)

W jakim stopniu reguły informacji zmieniły się w XXI wieku, odkąd dramatyczne zdarzenia tworzące historię mogą zostać uchwycone przez jakiegokolwiek świadka telefonem komórkowym, uwiecznione turystyczną kamerą wideo, w zaledwie kilka chwil rozpowszechnione na cały świat za pośrednictwem telewizji satelitarnej i internetu, zmagazynowane w zasobach YouTube, komentowane na bieżąco na setkach tysięcy blogów? Szczególnie po 11 września 2001 roku rozmnożyły się sensacyjne wiadomości rozpowszechniane przez „niezawodowe dziennikarstwo”, amatorskie filmy wideo stały się dokumentami o zasadniczej wartości. Na pozór żyjemy w epoce maksymalnej demokratyzacji informacyjnej, zalewani reportażami pochodzącymi „z dołu”. Wciąż na pozór ta technologiczna i kulturalna rewolucja może wyznaczać schyłek dziennikarstwa autorskiego. W rzeczywistości te nieobrobione informacje stały się „commodity” – towarem, produktem zmasowanym, dostępnym wszędzie w dużych ilościach i małym kosztem. Ale już żeby je wyselekcjonować, uporządkować i nadać im znaczenie, sprowadzić do właściwych rozmiarów, odmitologizować i, jeśli to konieczne, odrzucić, bardziej niż kiedykolwiek aktualny jest styl Fallaci: żywy kontakt z konkretnymi postaciami, pogłębione dochodzenie na miejscu wydarzeń, zdolność analizy, zbieranie dokumentacji, praca „wykopaliskowa” i interpretacyjna, która nazywa się dziennikarstwem śledczym, niezależnie od tego, czy będzie ono polityczne, gospodarcze, czy strategiczne.

Praca reportera nie jest skazana na przeminięcie, jeśli już, skazana jest na specjalizację. W epoce Internetu stała się bardziej złożona, ponieważ nie istnieją już uprzywilejowane pozycje. Nie wystarczy nawet indywidualna odwaga, gotowość mierzenia się z osobistymi zagrożeniami, zapał i determinacja, aby dotrzeć na miejsce wydarzeń przed konkurencją; zawsze będzie jakiś niedziennikarz, który znajdzie się tam przypadkiem i cię uprzedzi. Nie wystarczy powiedzieć „ja tam byłem i opowiadam wam, co widziałem”, ponieważ bezpośrednie świadectwo stało się powszechnie dostępnym i tanim surowcem. (…)

(…) gigantyczny przyrost masy dostępnych informacji oraz szybkość, z jaką się rozprzestrzeniają, popycha w rzeczywistości w stronę selekcji opartej na jakości, wiarygodności, powadze. Ktoś zostaje dziennikarzem nie tylko dlatego, że umie pisać na komputerze. (…) Informatyczne hipermarkety nie sprzedają na CD oprogramowania uczącego zawodowej etyki, intelektualnej deontologii, zasad sprawdzania źródeł, umiejętności unikania konfliktu interesów, historycznej kultury. Obywatelskie zaangażowanie, skłonność do poddawania w wątpliwość usłyszanych prawd, komunałów i stereotypów, biegłość w przygotowywaniu reportaży polegająca na gromadzeniu wiedzy na temat najdalszej rzeczywistości – takie pozostają wyróżniki wśród prawdziwych dziennikarzy i tych, którzy zarządzają owym „commodity”, towarem. Nowe technologie nie zmieniają podstawowych zasad rządzących jakością i wiarygodnością informacji. Najpoważniejsze zagrożenia dla zawodu reportera wynikały zawsze nie z konkurencji nowych mediów, ale ze splotu między interesami i informacją, z konfliktu interesów, z serwilizmu, tajnych porozumień i wspólnictwa, występujących między dziennikarzami i politykami, miedzy dziennikarzami i potentatami gospodarczymi albo po prostu między dziennikarzami i ich informatorami, kiedy wiadomości stają się towarem wymiennym w handlu przysługami, w służbie ukrytych i tajemnych agend, logiki danej władzy, partii, mafii, grup poparcia. Rola mass mediów, mająca na celu kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poinformowanego i świadomego swoich praw, upada za każdym razem, kiedy dziennikarze służą interesom innym niż interesy ich publiczności. Najlepsze rozdziały w historii dziennikarstwa miały zawsze źródło w silnym poczuciu prestiżu tego zawodu, jego autorytetu, funkcji strażnika konstytucyjnych praw demokratycznego społeczeństwa.  

Reklamy

Zagadka: z kogo to cytaty?

Dla podpowiedzi (choć obstawiam, że niepotrzebnej, bo zagadka dosyć łatwa – cytaty pochodzą z 11 września 2013)

 

„Ostatnie wydarzenia w Syrii skłoniły mnie, by bezpośrednio zwrócić się do Amerykanów i ich przywódców politycznych. To ważne w czasach niedostatecznej komunikacji pomiędzy naszymi społeczeństwami.”

*

„Musimy użyć Rady Bezpieczeństwa ONZ; wierzę, że zachowanie ładu i porządku w dzisiejszym skomplikowanym i burzliwym świecie, jest jednym z niewielu sposobów na zapobieżenie pogrążeniu się stosunków międzynarodowych w chaosie. Prawo to nadal prawo, którego musimy przestrzegać czy nam się to podoba, czy nie. Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym, siła jest dozwolona tylko w obronie własnej i na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa. Jakiekolwiek inny działania są nie do przyjęcia w ramach Karty Narodów Zjednoczonych i stanowiłyby akt agresji.”

*

„Alarmujący jest fakt, że interwencja wojskowa w wewnętrzne konflikty innych krajów stała się rzeczą powszechną dla Stanów Zjednoczonych. Czy to leży w długofalowym interesie Ameryki? Wątpię. Miliony ludzi na całym świecie coraz częściej postrzegają Amerykę nie jako model demokracji, ale jako kraj opierający się wyłącznie na brutalnej sile, budujący koalicje pod hasłem „z nami, albo przeciwko nam.”

 *

Musimy skończyć z językiem przemocy i powrócić na ścieżkę cywilizowanej dyplomacji i politycznych rozwiązań.

 *

„Istnieją państwa duże i małe, bogate i biedne, te z długą tradycją demokracji i te nadal szukające swojej drogi do niej. Różni się też ich polityka. Wszyscy jesteśmy różni, ale gdy prosimy Pana o błogosławieństwo,  nie wolno nam zapominać, że Bóg stworzył nas równymi.”

….

Tak, Władimir Putin, w artykule w „The New York Times” – „A Plea for Caution From Russia”.